kolmapäev, 13. aprill 2022

Loovtööde esitlemine

13.aprillil toimus meie koolis loovtööde esitlemine. Loovtöö on õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. Töö võib olla nii teoreetiline kui ka praktiline. Tavaliselt koostab töö 8.klass, kuid selle võib sooritada ka 7.klass. Sel aastal just nii oligi - loovtöö sooritasid 8.klassi õpilased, kuid ka neli õpilast 7.klassist.

Valmisid järgnevad tööd: 

Hans Matis Vaikla  - praktiline töö “Riiuli ehitamine”, juhendaja Magnus Vaikla. 

Laura Vainola - uurimuslik töö “19.sajandi mood Inglismaal”, juhendaja Piret Tõnisson-Särk.

Dannar Gross - praktiline töö “Aktiivne vahetund”, juhendaja Hele Saareoks.

Jane Vanzul, Marleen Kurg - uurimuslik töö “Huvitavad loodusnähtused maailmas”, juhendaja Annika Kala. 

Kauri Gerdt - e-raamat “Top 10 London Attractions” ( ebook +exercises for English lessons), juhendaja Marjel Einulo.

Susi Kübarsepp, Grettel Linnas, Piia Madison - lühifilm “15 ebaharilikku foobiat”, juhendaja Marjel Einulo.

Sel aastal olid väga põnevad ja haaravad tööd. Esinejad olid julged ning esinesid ladusalt. Oli näha, et valitud olid just sellised teemad, mis tegijaid  tõesti huvitasid. Kiitus! 

esmaspäev, 11. aprill 2022

4.-8.klassi kunstipäev muuseumites

8.aprillil sõitsid 4.-8.klass Tallinnasse, kus külastati KUMU ja Kadrioru kunstimuuseumit. 

4.-6. kl alustasid kunstipäeva KUMU meemimatkal, kus Eesti kunsti püsinäitusel saime tuttavamaks lugudega kunstnike elust, teoste taustalugudega. Tutvusime metafooride, kõnekäändude ja muude tekstiliste lühivormidega ning kasutasime neid meemide loomise abivahendina. Matk lõppes töötoas, kus atsetoonitehnika abil sai igaüks omale Eesti kunstniku maalist postkaardile meemi kujundada. 

Tempokas trepimatk Kadrioru kunstimuuseumisse, kus jätkus antiikaja skulptuuridega tutvumine. Sinna vahele oli põimitud mitmeid erinevaid praktilisi tegevusi: ajajoone kujundamine, proportsionaalse skulptuuri joonistamine ning lõpetuseks Vana-Kreeka mütoloogiategelaste bingo, mis lastele eriti põnev tundus - muuseumi eri korrustel tuli leida tegelaste kujud. Lisaks said õpilased ka ise kipsist kujukesi kujundada.  

 

7.-8. kl päev algas Kadrioru kunstimuuseumis. Muuseumitunni teema oli “Antiikesteetika ja muutuv vormikeel“. Tutvusime erinevate ajastute skulptuuridega. Vaatlesime teoste mõju ja analüüsisime vormi. Töötoas valmis kipsist ese, mille kõik said mälestuseks kaasa võtta. 

Teie muuseumitund toimus III kooliastmel KuMu-s. Õpetlik ringkäik näitusel „Talomuro ilmaruum“ lõppes vahva otsimise mänguga. Õpilased said hea ülevaate Lõuna- Eestis tegutsenud kunstnikest ja õppisid märkama erinevat lähenemist kunstiteostele. Suurt rõhku oli näitusel pandud värviõpetuse põhimõtete tutvustamisel. Seegi muuseumitund lõppes töötoaga, kus sai endale värviküllase pildi maalida. 

 

Õpilased olid õppekäigul aktiivsed ja täitsid muuseimitunni ülesandeid väga hästi. Kiitvaid sõnu jagus ka tunni korraldanud muuseumipedagoogilt. Aitäh!